Strona Główna
O Firmie
Oferta
FAQ
Inne
Kontakt
________________________________________________________________________________________________________________________________

Nasza wiedza w dziedzinie doradztwa biznesowego poparta jest znajomością poszczególnych działów gospodarki jak i głębokim zrozumieniem problemów dla nich wspólnych. Posiadamy własną metodologię prowadzenia projektów. Pamiętamy, że najważniejsza jest komunikacja z Klientem. Pozwala to wartość produktów i usług Klienta, jego relacje biznesowe oraz rentowność.

W początkowej fazie współpracy z Klientem definiujemy problemy firmy i dyskutujemy nad różnymi pomysłami. Znajdujemy z Klientem wspólny punkt widzenia dotyczący rynku i konkurencji, klientów i samej organizacji. Następnie ustalamy strategiczne kierunki rozwoju . W kolejnej fazie powstaje plan, który zapewnia Zarządowi, że przyjęta strategia przekłada się na konkretny harmonogram działań oraz przygotowujemy system monitorowania procesów związanych z realizacją zmian. Częścią planu jak i niezależnie świadczonymi usługami mogą być:

Strategia Korporacyjna

określanie priorytetów strategicznych, portfela biznesowego, finansowania, planowanie dywersyfikacji, połączeń, przejęć czy innych związków obecnie jak i w przyszłości.

Strategia Kanału

opracowywanie i selekcja kanałów sprzedaży i dystrybucji.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Strategia Wzrostu Zorientowana na Klienta

opracowywanie strategii rozwoju Klienta opartej na wartość marki, planowanie sieci franchizingowej, budowanie pakietów franchizingowych dla sieci.

Strategia Produkt/Rynek

opracowywanie planu dla pozycjonowania, marketingu, polityki cenowej a w końcu wprowadzenia produktu na rynek.

Startegia Budowania Wartości Firmy

określanie czynników podnoszących wartość firmy, dobór strategii wzrostu na ich bazie.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Transformacja Organizacji

szereg usług niezbędnych do transformacji organizacji m.in.:

  • integracja po połączeniach i przejęciach

  • zarządzanie wiedzą

  • zarządzanie ryzykiem

  • planowanie i monitorowanie zmian

Przykładowe projekty:

Biznes IT Audyt >> Pobierz

Kultura biznesowa firmy >> Pobierz

Outsourcing >> Pobierz

Planowanie scenariuszy >> Pobierz

Przegląd biznesu >> Pobierz

________________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright @ 2001-2006 BONSON CONSULITNG
Webmaster